BannerFans.com O Nas

Ochotnicza Straż Pożarna

Główne menu

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA – KROMOLIN


CZLONKOWIE

W skład OSP Kromolin wchodzi obecnie 19 członków z czego 9 osób posiada szkolenie podstawowe  1stopnia, 2 kierowców, 4 osoby po kursie 2stopnia na aparaty tlenowe ODO, oraz 5 osób przeszkolonych z KPP

SPRZĘT

Samochód typu VW T4 GLM 8 428[D]82 /rok produkcji 1996

1. Radiotelefon przewoźny/bazowy Motorola typ GM360 1szt

2. Radiotelefon Motorola GP 300 2szt

3. Latarka Led 2szt

4. Mapy położenia hydrantów gmina Żukowice

5. Schemat Łączności OSP


Przedział załogi-tył samochodu


1.Torba medyczna OSP R1 bez tlenu i kompletu szyn

2. Gaśnica proszkowa 6kg 1szt

3. Rozdzielacz kulowy K75/52-75-52  1szt

4. Zbieracz 2x75/110  1szt

5. Prądownica Turbo  1szt

6. Prądownica PW 52/R prosta  2szt

7. Prądownica PW 75/R aluminiowa z zaworem kulowym  1szt

8. Siodełko wężowe otwarte  1szt

9. Wąż pożarniczy W52  7szt

10. Wąż pożarniczy W75 9szt

11. Klucz do łączników mały  2szt

12. Klucz do hydrantów podziemnych 1szt

13. Stojak hydrantowy 2x75  2szt

14. Redukcja 75/52 2szt

15. Tłumica gumowa ze stylem teleskopowym 3szt

16. Hydronetka plecakowa 1szt

17. Toporek strażacki 4szt

18. Pas biodrowy zabezpieczający 4szt

19. Pachołek 350mm 4szt

20. Taśma ostrzegawcza 50mb

21. Agregat prądotwórczy FM 4001 1szt

  Moc znamionowa    3200 W  230 V  50 Hz 

 Prąd znamionowy    13,9 A

Moc akustyczna Lwa   96 dB(A)

        Wymiary dł.x szer.x wys.   650x470x510 mm

                  Ciężar  55 kg

22. Pompa pływająca Niagara 1szt

23. Linka ratownicza 20m z pokrowcem 1szt

24. Lina asekuracyjna 20m fi10mm  1szt

25. Szpadel 2szt

26. Miotła 1szt


Dach auta:

1. Drabina nasadkowa 1kpl

 

OPIS ZAKRESU DZIAŁAŃ ORAZ WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ W NASZYM REJONIE

 

W rejonie naszych działań występują liczne zagrożenia :

-Zagrożenie pożarowe

Szczególne zagrożenie pożarowe stwarzają obiekty użyteczności publicznej

Oraz budynki mieszkalne. W większości przypadków obiekty te charakteryzują się znacznym stopniem zużycia instalacji technicznych oraz palnymi materiałami konstrukcyjnymi i wyposażenia wnętrz. Praktycznie każdy pożar obiektu zagraża zdrowiu i życiu ludzi.

Na terenie  gminy Żukowice zlokalizowany jest urząd gminy, 4 szkoły, biblioteki, świetlice wiejskie, placówki różnych instytucji w tym służby zdrowia.

Potencjalne zagrożenie w w/w obiektach stwarzają instalacje elektryczne, gazowe oraz materiały zgromadzone w piwnicach i strychach, na terenach wiejskich palne konstrukcje oraz starzejąca się struktura mieszkalna i jej uzbrojenie.

Do szczególnie niebezpiecznych zagrożeń pożarowych jakie mogą wystąpić na naszym terenie należą również zakłady przemysłowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie:

-KGHM Huta Miedzi Głogów - zakład został zakwalifikowany zgodnie z dyrektywą SAVESO jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

-ENERGETYKA Zakład Gospodarki Wodą - zakład został zakwalifikowany zgodnie z dyrektywą SAVESO jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

-AIR PRODUCTS - zakład został zakwalifikowany zgodnie z dyrektywą SAVESO jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

-Tlenownia jako zakład powstający przy Huta Miedzi Głogów z racji na niebezpieczeństwo wybuchu

-inne takie jak tereny Nadleśnictwa Głogów które to zaliczone są do 1-szej kategorii zagrożenia pożarowego.

-Zagrożenia Chemiczne i ekologiczne

Ogólny rozwój cywilizacji spowodował konieczność wytwarzania, magazynowania i transportu znacznych ilości materiałów niebezpiecznych. Szereg  z tych materiałów w przypadku np. awarii instalacji technologicznej czy uszkodzeń opakowań transportowych może stwarzać różnorodnego rodzaju zagrożenia. Cała grupa takich materiałów została wyodrębniona jako materiały niebezpieczne. Definiuje się je ogólnie jako materiały, które ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne wymagają w czasie użytkowania, przechowywania  i transportu ścisłego przestrzegania stosowanych przepisów, bowiem w innym przypadku mogą stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia ludzkiego.

Na terenie gminy zlokalizowane są przedsiębiorstwa, które w wyniku prowadzonych procesów technologicznych używają i przechowują toksyczne środki przemysłowe, np. KGHM Huta Miedzi Głogów.

Ponadto przewóz toksycznych środków przemysłowych odbywa się transportem drogowym i kolejowym. Przez teren gminy przebiegają linie drogowe i kolejowe łączące Głogów ze Szczecinem. Mogące wystąpić na nich kolizje drogowe luba katastrofy kolejowe, spowodują przedostanie się do atmosfery substancji niebezpiecznych - trujących TSP groźne dla życia i mienia ludzkiego. W czasie transportu TSP szlakami komunikacyjnymi mogą zaistnieć zagrożenia chemiczne w wyniku rozszczelnienia  cystern, w przypadku większych katastrof kolejowych, rozszczelnienia zaworów przy wagonach cystern powodujące wycieki.

Nie bez znaczenia dla stanu zagrożenia jest sieć stacji benzynowych oraz paliw płynnych. Duże zagrożenie wynika z przewozu w/w środków transportem samochodowym, który swobodnie porusza się ulicami miast i wsi.

-Zagrożenia Techniczne

Gmina ze względu na swoje położenie i uprzemysłowienie stanowi punkt o bardzo dużym natężeniu ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych. Zagrożenia budowlane wynikają głównie ze starzenia się struktury budowlanej, w szczególności na skutek pożarów i wybuchów w budynkach mieszkalnych. Gmina posiada rozwinięty system komunikacyjny, zapewniający dogodne połączenia w ruchu regionalnym, jak również w ruchu tranzytowym. System komunikacyjny oparty jest przede wszystkim na transporcie drogowym i kolejowym. Powoduje to stwarzanie wielu zagrożeń związanych z wypadkami i katastrofami komunikacyjnymi.

-Powodzie

Przez teren gminy przepływa rzeka Odra na odcinku około 20 km. Wzdłuż brzegów rzeki istnieją obwałowania o niskiej wysokości posadowienia. Podczas niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i klimatycznych może dojść do nadzwyczajnego spiętrzenia lub wezbrania o charakterze naturalnym. Powstałe powodzie stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz różnego rodzaju inne sytuacje, które powodują znaczne szkody i straty materialne.

-Zagrożenia Radiacyjne

Spodziewane zagrożenie radiacyjne na terenie gminy może być spowodowane awariami elektrowni jądrowych z terenu Czech i Niemiec. Należy liczy się w tym przypadku z promieniotwórczym działaniem na ludzi, zwierzęta i teren, a także uprawy rolne. Po otrzymaniu sygnału należy niezwłocznie przystąpić do zabezpieczenia ludzi, żywności i wody pitnej przed skutkami opadów popromiennych.

-Zagrożenia gwałtownymi opadami atmosferycznymi, silnymi wiatrami, huraganami i suszą

Z chwilą wystąpienia gwałtownych opadów atmosferycznych, burz, „oberwania chmury” mogą nastąpić lokalne podtopienia oraz zalania piwnic, ze względu na niedrożną sieć burzową. Silne huraganowe wiatry mogą spowodować również powalenie drzew i tym samym zakłócić ruch w sieci drogowej oraz mogą spowodować uszkodzenie budynków na terenie gminy

-Zagrożenia niewypałami

Na terenie gminy występują przypadki znalezienia niewypałów z okresu II wojny światowej. Zgodnie z ustaloną procedurą niewypał zostaje zabezpieczony siłami policyjnymi z miejscowego posterunku, do czasu jego podjęcia przez patrol rozminowania z Jednostki Wojskowej w Głogowie. Ostatnimi czasy jednostki OSP w naszym rejonie brały udział przy ewakuacji mieszkańców  i zabezpieczenia terenu podczas wydobycia niewybuchu z dna Odry.

-Zagrożenia terroryzmem

W przypadku otrzymania informacji o działaniach terrorystycznych polegających na podłożeniu bomb (materiałów wybuchowych) na terenie gminy należy niezwłocznie powiadomić policję, oraz postępować zgodnie z posiadanymi lub otrzymanymi instrukcjami. W przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia postępować zgodnie z posiadanymi instrukcjami oraz powiadomić straż pożarną.

 

 

 

 


Darmowy licznik odwiedzin